Eet meer biodiversiteit

In 2010 heeft Coöperatie Odin iets heel bijzonders gedaan: ze hebben biodynamisch imker Jos Willemse in dienst genomen. Hij heeft de schone taak om bij biodynamische en biologische boeren bijenvolken te huisvesten. Dat lukt alleen als de boeren van hun bedrijf een bloeiende oase maken. “Hoe meer bloemen, hoe meer insecten, hoe meer vogels. De bijen maken ons bewust hoeveel biodiversiteit er nodig is voor een robuust ecosysteem.”

In 1994 kreeg Jos Willemse zijn eerste bijenvolk. Hij was toen ondernemer van kaarsenmakerij Dipam en verwerkte dertigduizend kilo bijenwas per jaar. Door zelf te gaan imkeren wilde hij kennismaken met de honingbijen die de was produceren. “Mijn ontdekking was dat bijenwas is een restproduct dat overblijft na de honingoogst. Wel heb ik geleerd dat we beter met bijen moeten omgaan. De Odin bijen leven in hun eigen raten en niet in kunstmatige raten. Bij ons kunnen ze hun natuurlijke gedrag vertonen. Daardoor wordt een volk veel minder kwetsbaar.”

Honing
Als biodynamisch imker heeft Jos zijn eigen aanpak: “Ik zie een bijenvolk als één wezen met een buitengewoon complexe en fijnzinnige samenhang. Dat mag ik niet zomaar verstoren. Als imker probeer ik te ontdekken hoe het bijenwezen wil leven: wat heeft ze nodig, wat zijn haar voorwaarden? Het zwermen is essentieel om zich te kunnen vernieuwen, dat laat ik de bijen dus doen. Ook laat ik ze op hun eigen honing overwinteren. Daar zitten gezonde nutriënten en bacteriën in waardoor de bijen beter met ziektes kunnen omgaan. Ik vind het goed dat er honing gewonnen wordt maar nooit ten koste van de bijen.” Ook hebben bijen heel veel verschillende soorten bloemen en bloesems nodig, vervolgt Jos zijn verhaal: “Het landschap is de apotheek van de bij. Ze zoeken zelf op wat ze nodig hebben om gezond te blijven.

Insectenwereld
Een rijke biodiversiteit is niet alleen essentieel voor robuuste bijen maar voor het ecosysteem als geheel: “Het bijenvraagstuk hangt samen met het insectenvraagstuk. Want niet alleen de bijen ook andere insecten hebben van het vroege voorjaar tot de late herfst kwalitatief stuifmeel nodig. En de insectenwereld hangt weer samen met de vogels, dieren en mensen. De bijen maken zichtbaar hoe alles in de natuur met elkaar is verbonden.” De Odin imkerij helpt biologische en biodynamische boeren met educatie en het insectvriendelijk maken van hun boerderij. In de afgelopen tien jaar heeft Jos al op 17 biodynamische bedrijven en op 1 biologisch bedrijf bijenvolken geplaatst. : “Het commitment van de boeren om naar aanleiding van het bijenvolk op hun bedrijf de biodiversiteit te vergroten is enorm. En ik geniet van de samenwerking met de vrijwillige Odin hulpimkers. Ik ervaar dit werk als een enorm cadeau.”

De kernwaarden van biodynamische landbouw.

Eet meer kwaliteit
Eet meer intuïtie
Share

Categorieën

Recente berichten