Biodiversiteit

Samenwerken met de natuur

Biodynamische landbouw is veel meer dan het verbod op kunstmest en chemisch-synthetische middelen. Voor de teelt van mooie gewassen en het houden van gezonde dieren, doen biodynamische boeren en tuinders juist een heleboel wél. Het belangrijkste is dat ze samenwerken met de natuur. Die samenwerking begint met het stimuleren van het bodemleven. Met compost en dierlijke mest wordt het bodemleven geactiveerd. Een rijk bodemleven zorgt voor een vruchtbare grond waarin vitale gewassen kunnen groeien. Boven de grond worden bloemenstroken, bomen, hagen en paddenpoelen aangelegd. Met deze natuurelementen worden nuttige insecten, vogels en andere dieren aangetrokken. Al dat leven vormt met elkaar een veerkrachtig ecosysteem, waarin ziektes en plagen onder controle gehouden worden.

10% van het biodynamische areaal is ingericht met natuur

Biodynamische bedrijven blinken uit in biodiversiteit

De ontwikkeling van biodiversiteit is opgenomen in de normen van het Demeter-keurmerk. Biodynamische bedrijven zijn verplicht om 10% van hun areaal in te richten met natuur voor de ontwikkeling van de biodiversiteit. Deze verplichting, in combinatie met het weglaten van chemie, zorgt ervoor dat biodynamische boerenbedrijven uitblinken in een rijke biodiversiteit; er is een directe relatie tussen het gebruik van kunstmest en chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen (waaronder het uiterst giftige neonicotinoïde) en het verlies van biodiversiteit. Op biodynamische boerenbedrijven is er een grote diversiteit aan wilde planten, insecten, vogels en wilde dieren. Al die beestjes en planten houden elkaar in evenwicht en zorgen voor een veerkrachtig ecosysteem, waar plagen en ziektes minder kans krijgen. Voor de koeien is een grote biodiversiteit in het grasland ook heel goed: met een gevarieerde maaltijd kunnen zij zich beter gezond houden; het antibioticagebruik op biodynamische boerderijen is dan ook nihil. De vrijwel gesloten kringloop met eigen voerteelt draagt bij aan het behoud van biodiversiteit elders op de wereld, waar voor de sojateelt (veevoer) grootschalige ontbossing plaatsvindt.

Landschap

Een biodynamisch boerenbedrijf wil opgaan in en bijdragen aan het landschap. Met de natuurelementen, die passen bij de lokale omstandigheden, wordt het landschap behouden en verbeterd. Bij biodynamisch werkende boeren en tuinders dus geen ‘landschapspijn’ met uitgeputte bodems en ‘groene woestijnen’ (monoculturen). Onze boeren zorgen voor een levend, afwisselend landschap.

Demeter denkt in verbondenheid

Bij ons staat alles met elkaar in verbinding, als een groot voedselweb. Een gezonde bodem, geeft vitaal voedsel (al dan niet via landbouwdieren) die zorgen voor de beste kwaliteit voedsel. Dit meest natuurlijke landbouwsysteem geeft zekerheid dat jouw voeding barstensvol leven zit. Het Demeter-logo staat hiervoor garant. Kies je voor Demeter, dan kies je voor een gevarieerd menu uit een gevarieerd landschap. Zo draag je bij aan de vitaliteit van jezelf en je omgeving. Voor nu én later.

Meer biodiversiteit

Biodiversiteit zit in de DNA van biodynamische landbouw.

Nieuws & blogs