Welkom bij Stichting Demeter

Stichting Demeter is houder van het Demeter-keurmerk voor Nederland en Vlaanderen. Wij zorgen voor de certificering voor boeren, producenten en handelaren in Nederland en Vlaanderen op basis van internationaal vastgestelde normen. Daarnaast heeft Stichting Demeter het doel om consumenten bekend te maken met de kwaliteitsproducten uit de biodynamische landbouw die het Demeter-keurmerk dragen.

Missie

Stichting Demeter ziet de biodynamische landbouw als landbouwcultuur van de toekomst. Wij bouwen aan een ‘levende landbouwcultuur’ als een essentiële basis voor zowel persoonlijke als maatschappelijke ontwikkeling.

Dit zal aan belang toenemen, omdat het oplossingen biedt voor de brandende kwesties van deze tijd, wat betreft sociaaleconomische gelijkwaardigheid en ontwikkeling, culturele vrijheid en de ecologische houdbaarheid van onze voedselvoorziening.

We treden aarde, plant en dier tegemoet vol respect en met open bewustzijn. We werken aan een biodynamische landbouwcultuur die zorg draagt voor een toekomst-zekere wereld en een levende aarde. Vitale producten voortbrengend, die lichaam en geest voeden van ons en toekomstige generaties.

Organisatie

Onze stichting heeft een uitvoerende organisatie met twee (deeltijd)certificeerders landbouw, een coördinator certificering die ook verantwoordelijk is voor de certificering van handel en verwerking, een secretariaatsmedewerker die ook de financiële administratie beheert en een directeur die naast het management verantwoordelijk is voor de voorlichting en promotie en de externe relaties.

Collegiale Toetsing (CT) en handelsgesprekken
Via Collegiale Toetsingsgesprekken tussen boeren en via handelsgesprekken met producenten en handelaren werkt Stichting Demeter aan een landbouwcultuur, waarin het creëren van waarde voor mens en aarde centraal staat.

Jaarplan
Onze jaarverslagen staan in de Demeter Monitor, op deze pagina kun je ze downloaden.

Wereldwijd netwerk
Stichting Demeter is geaccrediteerd door de Biodynamic Federation Demeter Internationaal. Totaal zijn er 19 landen die de bevoegdheid hebben zelf te certificeren, in overige landen wordt dit door de internationale organisatie gecoördineerd. Wereldwijd zijn er (anno 2020/21) ruim 6.500 boeren met 220.000 ha land en circa 1.000 verwerkers in 63 landen over de hele wereld. Hier vind je de adressen van Demeter-organisaties wereldwijd.

Wereldwijde missie
De internationale biodynamische beweging streeft ernaar met haar Demeter keurmerk voedsel te leveren, dat mensen opnieuw verbindt met de natuur en zichzelf. Een belofte die verder gaat dan de beste biologische kwaliteit. Het Demeter-keurmerk en staat voor voedsel dat ons niet alleen moet vullen, maar ook ons lichaam, onze ziel en onze geest moet voeden.
De biodynamische beweging staat voor ontwikkeling, en toenemend bewustzijn en kijkt verder dan materiële groei, opdat mensen, dieren, planten en bodem in samenhang kunnen leven en ontwikkelen in verbinding staat met onze natuurlijke, kosmische ritmes. Menselijke ontwikkeling en onze verantwoordelijkheid jegens de aarde heeft altijd centraal gestaan in onze missie.

Bestuur & commissies

Voorzitter: Tineke van den Berg  – Stadsboerderij  Almere
Penningmeester: Rudi Gerding   – Natuurvoedingswinkelier in Zeist
Daniël Povel                                           – Triodos Bank
Ronald van Marlen                             – NaNa Bio Bv en Timeli
Peter Lamet                                             –  BD Totaal
Lid vanuit de BD vereniging: Maria Inckmann- van Gaalen – Kaasboerderij Noorderlicht
Lid vanuit de BD vereniging: Jasper Sinoo                                      – Tuinen van Kraaybeekerhof

Voorzitter: René Dijkstra   – Eigenaar Organic Food Support
Jan de Wit                                  – Senior Onderzoeker Duurzame Veehouderij en Markt &  Economie
Martijn Schieman                 – BD-akkerbouwer
Johan Verheye                         – Veehouder Novalishoeve
Jan Weijsenveld                      – BD-tuinder
Gerdien Kleijer                       – Management & Advies rondom landbouw, voeding en gezondheid
Christianne de Kort              – Bio Foodie

Jaap de Vries                             – Beleidsmedewerker bij KCB en voormalig directeur SKAL
Digni van den Dries              – BD-akkerbouwer
Trista Roodbol                         – BD-melkveehouder bij Kaasboerderij Noorderlicht
Sander Verbeek                       – Pluimveehouder, akkerbouwer en eigenaar van De Grote Kamp B.V.
Rienk ter Braake                    – Certivicion
Madelon van Binsbergen  -Organic Flavour Company BV
Aga Twisk                                  – Mts Twisk

Demeter is verkozen tot top-keurmerk!