Demeter keurmerk

Internationaal kwaliteitskeurmerk

Demeter is het internationale kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw en voeding. Het keurmerk is genoemd naar godin Demeter uit de Griekse oudheid: de godin van groei en vruchtbaarheid. Het Demeter-keurmerk behoort toe aan een wereldwijde beweging van boeren, handelaren en verwerkers die de biodynamische landbouwmethoden toepassen en verder ontwikkelen. Deze beweging heeft gemeenschappelijke normen ontwikkeld. Het keurmerk staat in dienst van de biodynamische beweging en is geen eigendom van individuele belanghebbenden. Voedingsproducten die volgens de normen van de biodynamische landbouw geteeld en verwerkt zijn, dragen het Demeter-keurmerk. In Nederland certificeert Stichting Demeter de biodynamische landbouwbedrijven, handelaren en verwerkers en draagt zorg (grotendeels uitbesteed aan geaccrediteerde certificeringsorganisaties) voor de inspecties.

Top-keurmerk

Het Demeter-keurmerk werd in een onafhankelijk onderzoek van Milieu Centraal verkozen als topkeurmerk vanwege onderscheidende normen en onafhankelijke inspecties. Hoewel de normen regelmatig worden gecontroleerd, gaat het bij de biodynamische producenten en verwerkers vooral om hun gemeenschappelijke idealen: een respectvolle behandeling van dieren, planten en milieu en landschap. Het keurmerk staat voor de hoogste kwaliteitsnormen ( bovenop de Europese wettelijke normen voor biologisch) en is ook op sociaaleconomisch terrein vernieuwend. Een sociale norm is in ontwikkeling en middels distributievoorwaarden gelden ook regels voor de vermarkting.

Verder dan biologisch

Alle producten met een Demeter-keurmerk voldoen in ieder geval aan de normen voor biologische landbouw, zoals die binnen de Europese wetgeving zijn vastgelegd. Als je alleen naar de normen van het Demeter-keurmerk kijkt, zou je kunnen zeggen: ze zijn strenger dan die van het BIO-keurmerk. Maar eigenlijk kun je de twee keurmerken niet met elkaar vergelijken omdat de normen voortkomen uit verschillende visies. BIO staat primair voor het weglaten van chemische hulpmiddelen. Demeter is erop gericht om de levenskracht in gewassen en dieren te versterken. Daarvoor hanteren we vijf kernwaarden, zie hieronder. Hoewel het lastig te bewijzen is, willen we in de verwerking deze levenskrachten zo goed mogelijk behouden. Dat doen we door de oorspronkelijke structuur zo intact mogelijk te houden. Om die reden zijn we terughoudend met technieken als invriezen en homogeniseren. Meer weten? Download dan hier de verschillen tussen bio en Demeter producten.

Kernwaarden Demeter Keurmerk

Evenwichtige bemesting (maximaal 112 kilo stikstof per hectare), 16% groenbemesters (rustgewassen) om de bodem rust te geven.

Ingrepen op het dier zijn verboden, zoals onthoornen van koeien. Diereigengedrag stimuleren, zoals hanen bij de hennen.

Gebruik van preparaten, stimuleren van biodiversiteit, rekening houden met de maan- en sterrenstand.

Een gesloten kringloop, bedrijfseigen melk voor kalveren, 80% eigen voerteelt voor dieren.

Collegiale toetsen waarbij boeren en telers elkaar reflecteren op hun bedrijfsvoering om elkaars persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.

Certificeringssysteem in Nederland

Om de Demeter-kwaliteit te garanderen onderhoudt Stichting Demeter een certificeringssysteem voor biodynamische boeren en voor verwerkers van hun producten. Een onafhankelijke Demeter Voorwaarden Commissie (DVC) stelt normen op voor Nederland, op basis van de wereldwijd geldende Demeter-voorwaarden van Demeter Internationaal. Een onafhankelijke Demeter Licentie Commissie (DLC) kent certificaten toe. Alle bedrijven worden op de Demeter-voorwaarden gecontroleerd. De controles worden uitgevoerd door vakbekwame inspecteurs van erkende controle-organisaties op gebied van biologische productie. Meer informatie over de Demeter-normen en -richtlijnen voor de landbouw en verwerking lees je in ons handboek.

Waar te koop
Een compleet assortiment aan producten met het Demeter-keurmerk is verkrijgbaar in biologische speciaalzaken, boerderijwinkels en sommige webwinkels.

verschil tussen bio en demeter

Nieuws & blogs