Voorwaarden en reglementen

De strengste norm voor biologische landbouw wereldwijd

De Internationale Demeter Voorwaarden zijn gebaseerd op onze principes en democratisch vastgesteld door de lidorganisaties. De Voorwaarden zijn de minimale eisen waaraan een biodynamisch bedrijf moet voldoen om het Demeter keurmerk te mogen voeren. Demeter bedrijven voldoen sowieso aan de norm voor biologische landbouw en gaan een stap verder met het naleven van de Demeter Voorwaarden. Daarnaast hebben onze boeren Collegiale Toetsing en de handelaren en verwerkers Collegiale Inspiratie, waarin collega’s elkaar bevragen op de ontwikkeling van mens en bedrijf.

Ieder Demeter bedrijf is uniek, iedere boer heeft zijn eigen idealen.

Hoewel onze licentiehouders aan het minimum voldoen, overtreffen velen van hen de standaardeisen en treffen ze extra maatregelen om dierenwelzijn, biodiversiteit en een leefbaar klimaat te bevorderen.

Basisdocumenten voor al onze licentiehouders

Deze documenten zijn voor boeren, handelaren en verwerkers met een Demeter licentie.

Nederlandse Demeter Voorwaarden 2023

In dit handboek staan de Demeter voorwaarden voor Nederland.

Distributie Voorwaarden

Nederlandse versie

International Demeter Standards

English version – 2023

Begrippenlijst Demeter Certificering

Gebruikte termen in de reglementen.

Reglement voor Demeter certificering

Bevoegdheden van Stichting Demeter.

Demeter bijdragereglement

Bijdrage voor het Demeter keurmerk.

Tarievenblad

Basisbijdragen per jaar voor certificering.

Overige Reglementen en procedures

Overige reglementen voor certificering.

Procedure ontheffing

Ontheffings formulier

Social Responsibility Standard

Sociale verantwoordelijkheid is een van de principes van Demeter. Onze Demeter bedrijven dragen bij aan de gemeenschap en er is sprake van een goede samenwerking in de keten. In 2023 heeft Demeter Internationaal een apart document met voorwaarden voor deze sociale verantwoordelijkheid opgesteld. De internationale commissie zorgt ervoor dat deze internationale voorwaarden vertaald worden naar de nationale situaties.

Deze voorwaarden voor de Nederlandse situatie zullen medio 2024 hier worden gepubliceerd. De voorwaarden worden vanaf 2025 ook geinspecteerd. In 2024 worden er hiervoor pilots uitgevoerd.

Nieuws & blogs