Inspectie en certificering

Informatie voor licentiehouders

Bedrijven die Demeter producten in Nederland of Vlaanderen produceren, verwerken en/of verhandelen dienen zich als licentiehouder aan te melden en te beschikken over een geldig Demeter certificaat met de juiste scope. Voor elke licentiehouder geldt dat deze ook gecertificeerd moet zijn voor de vigerende Europese biologische verordening. Dat is in Nederland door SKAL. In het certificeringsreglement is de controle en verificatie op de voorwaarden geregeld.

Jaarlijkse controle en inspectieplanning

Het certificaat van de licentiehouder is een jaar geldig (tot en met 31-03 van het volgend jaar). Tijdens dat jaar wordt er conform de planning een inspectie uitgevoerd. Demeter Nederland heeft een risico-gericht inspectieregime dat is goedgekeurd door BFDI. Dit betekent dat laag risico-bedrijven niet elk jaar een fysiek inspectie krijgen maar 1x in de jaar. In het andere jaar wordt gebruik gemaakt van de SKAL-inspectie aangevuld met andere gegevens om het certificaat te kunnen verlengen. Kijk hier voor een instructie van het delen van het laatste SKAL inspectierapport. Een pdf van het inspectieformulier controle voor verwerking vindt u hier.  Onaangekondigde audits

Er vinden onaangekondigde audits plaats (5%) bij licentiehouders.

Controle instanties

Stichting Demeter maakt voor haar inspecties gebruik van Control Union (Nederland) en van TÜV-Integra (Vlaanderen). Daarnaast worden circa 20% van de inspecties uitgevoerd door aan ons verbonden inspecteurs (zzpérs verenigt in Audire. Hiermee hebben we een goede mix van goed opgeleide inspecteurs die bewezen kennis en vaardigheden hebben.
Alle inspecteurs krijgen minimaal een keer per jaar een training voor het uitvoeren van de audits.

Certificering

Wij werken volgens het 4-ogen of eigenlijk 6-ogen principe. De controleur voert de Demeter controle uit en de certificeerder bepaalt of er afwijkingen zijn op de norm. De Demeter licentie Commissie die ca. 10x per jaar vergadert en uit 5-8 personen bestaat stelt uiteindelijke sancties vast. Dit gebeurt objectief en onafhankelijk en is bedoeld om de consument te beschermen. Het gelijkheidsbeginsel wordt nadrukkelijk gehanteerd. Het opleggen van sancties is een belangrijk borgings- en verbeterinstrument voor zowel de licentiehouders als voor het totale systeem. Stichting Demeter maakt deel uit van BFDI die een accreditatie-council heeft met vastgestelde accreditatie-eisen voor elk certificerend land.

Productcertificering

Alle verpakte producten met het Demeter keurmerk worden aangemeld en worden beoordeeld op ingrediënten, processen en op juistheid van het etiket en
de verpakking. De geregistreerde producten staan vermeld op het productcertificaat en op onze website onder producten.

Belangrijke informatie voor licentiehouders

Alle belangrijke informatie staat op deze website. En alle licentiehouders en geïnteresseerde relaties ontvangen onze Demeter-info. In de Demeter-info vind je alle relevante informatie over voorgenomen normwijzigingen, bijeenkomsten en over de stichting.

Doorschakelen naar Demeter

Nieuws & blogs