Levende bodem

De basis voor vitale voeding en een rijke biodiversiteit

Biodynamische boeren laten al sinds 1924 zien dat een vruchtbare en levende bodem niet alleen de basis is voor de productie van gezonde voeding, maar ook de basis vormt voor een rijke biodiversiteit, mooi landschap, leefbaar klimaat en schoon drinkwater. Deze positieve effecten zijn in langjarige praktijkproeven aangetoond.

De bodem is een levend organisme

Ruige mest en compost

Biodynamische boeren en tuinders zien de bodem als een levend organisme, dat ze met aandacht verzorgen om het bodemleven te verrijken. Die verzorging begint met het aanbrengen van ruige mest (dierlijke mest gemixt met stro) en compost. Een rijk bodemleven bevordert de opbouw van humus en het binden van CO2 (het vastleggen van koolstof) uit de lucht in de grond. Het bodemleven heeft wel dierlijke meststoffen nodig maar kan niet tegen overbemesting. Daarom gaan onze boeren zuinig en zorgvuldig om met dierlijke mest. Om te zorgen dat de bodem alle aangebrachte meststoffen kan opnemen, hanteren wij de meest verregaande normen voor mestgebruik.

Vruchtwisseling en rust

Biodynamische akkerbouwers en tuinders telen vaak wel twintig à zestig gewassoorten. Deze gewassen telen ze in een rotatie van vijf tot zeven jaar, dat betekent dat bijvoorbeeld wortelen maar eens in de vijf à zeven jaar op hetzelfde perceel worden geteeld. Vruchtwisseling brengt de bodemvruchtbaarheid in balans: het ene gewas haalt namelijk bepaalde voedingsstoffen uit de grond, en het andere gewas brengt ze juist terug. Ook werkt vruchtwisseling preventief tegen ziektes en plagen: de grote variatie aan gewassen trekt een grote variatie aan micro-organismes en insecten aan, die elkaar onder controle houden. Binnen de vruchtwisseling is ook een groenbemester ingepland, zoals grasklaver of Japanse haver. Met deze groenbemester krijgt de bodem rust om te herstellen, aansluitend op het ritme van de natuur.

Beter bestand tegen klimaatverandering

Een levende en humusrijke bodem is weerbaarder voor de toenemende weerextremen, die het gevolg zijn van klimaatverandering. Het rijke bodemleven maakt de bodem poreus en de organische humus zorgt voor een sterke samenhang. Bij zware regenval neemt deze poreuze en samenhangende bovengrond het regenwater goed en snel op en is minder gevoelig voor wegspoeling (erosie). Gedurende langdurige droogtes houdt een levende en humusrijke bodem het water beter vast.

Schoon drinkwater

Biodynamische landbouw beschermt het oppervlakte- en grondwater. Onze humusrijke bodems filteren het regenwater: de humus bindt de voedingsstoffen en houdt ze in de bodem, waardoor de bodem vruchtbaar blijft en nitraten en fosfaten niet uitspoelen naar het oppervlakte- en grondwater. Ook dankzij de strenge mestnormen en het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen, vervuilt de biodynamische landbouw niet tot nauwelijks de bodems en het oppervlakte- en grondwater.

Demeter voorwaarden

Ook voor een levende bodem.

Nieuws & blogs