Demeter farmer Italy

Healing the planet
through agriculture

Biodynamische landbouw sinds 1924

Demeter is het internationale kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw en voeding. Het Demeter-keurmerk behoort toe aan een wereldwijde beweging van boeren, handelaren en verwerkers die de biodynamische landbouwmethoden toepassen en verder ontwikkelen.

Lang voordat de milieu- en klimaatproblematiek voor een breed publiek zichtbaar en bekend werd, is de biodynamische (BD) landbouw al in 1924 vanuit de zorg voor de aarde ontstaan. In de afgelopen eeuw is deze landbouwmethode geïnnoveerd tot een moderne en toekomstgerichte teeltmethode. Het is een robuust en weerbaar landbouwsysteem, dat rendabel is voor nu én later.

Een stapje verder dan biologisch

Als je alleen naar de normen van het Demeter-keurmerk kijkt, zou je kunnen zeggen: ze zijn strenger dan die van het BIO-keurmerk. Maar eigenlijk kun je de twee keurmerken niet met elkaar vergelijken omdat de normen voortkomen uit verschillende visies. BIO staat primair voor het weglaten van chemische hulpmiddelen. Demeter is erop gericht om de levenskracht in gewassen en dieren te versterken.

Meer dan kringlooplandbouw

Omdat biodynamische boeren hun bedrijf als een levend organisme zien, willen ze zo weinig mogelijk insleep van buiten hebben. Daarom is kringlooplandbouw bij ons geen trend, maar zit het diep geworteld in ons DNA.

Omschakelen naar Demeter?