Landbouw

Informatie en documenten voor boeren met een Demeter licentie

Deze pagina is specifiek gericht op biodynamische boeren. Algemene informatie voor alle Demeter licentiehouders, zoals het Demeter Voorwaardenhandboek en Labeling Manual De specifieke pagina voor handelaars en verwerkers is hier.

Normen en inspecties

De biodynamische landbouw kent normen, waar iedere boer aan moet voldoen. Bovenop de normen vanuit de EU-verordening voor biologische landbouw houdt de Demeter-boer zich aan aanvullende Demeter-normen (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, niet onthoornen, gebruik biologische vaste mest, gebruik biologisch strooisel, voornamelijk voer van eigen bedrijf, gebruik van de preparaten). Deze normen worden via inspectie, waar mogelijk gelijktijdig met de biologische controle, gecontroleerd. Stichting Demeter voert de handhaving uit en kan indien nodig sancties opleggen.

Aanvraagformulier Demeter keurmerk

Procedure aanvraag landbouw

Zelfevaluatie biodiversiteit

Zelfevulatie formulier.

Samenwerkingsovereenkomst boeren

Samenwerkingsovereenkomst tussen koppelbedrijven.

CT Nautilus

Collegiale Toetsing Nautilus vorm

Richtlijnen en collegiale toetsing

Net zo belangrijk als de normen zijn de richtlijnen waarlangs je het bedrijf en jezelf verder ontwikkelt als biodynamisch werkend bedrijf. We zien het bedrijf als een spiegel van waaruit individualiteit en ontwikkeling zichtbaar worden. In de groepen Collegiale Toetsing wordt onder leiding van een coach door collega-boeren naar het bedrijf gekeken vanuit alle aspecten (samengevat in de richtlijnen voor zelf-evaluatie). De richtlijnen liggen op gebied van gemengde bedrijfsvoering, bemesting en compostering, gesloten kringlopen, inzet van oude vee- en plantrassen, kosmische invloeden, natuur- en landschapswaarden, milieuaspecten, sociale en economische aspecten. Als groep kom je zo bij telkens bij een collega op bezoek. Tijdens het bezoek wordt het bedrijf gekarakteriseerd en daaruit komt het gesprek  voort over waar ontwikkelingsstappen liggen. Deelname aan Collegiale Toetsing is verplicht om zo als biodynamische landbouw beweging collectief aan het dynamische deel te werken! 

CT Nautilus

Collegiale Toetsing Nautilus vorm

Procedure inputs

Bedrijven die externe en commerciële inputmiddelen1 gebruiken moeten zich bewust zijn van de mogelijke effecten op de bodem-, plant-, en diergezondheid, en streven naar een zo laag mogelijke impact op het milieu. Het gebruik van inputmiddelen moet dan ook beperkt worden tot situaties waarin er geen andere opties beschikbaar zijn. Al met al geldt dat het streven naar zelfvoorziening het meest duurzaam is.

Procedure commerciële inputmiddelen

Zo worden de inputs beoordeeld.

Tropane alkaloids

English version.

Ontheffingen

In deze procedure is vastgelegd op welke manier een ontheffing kan worden aangevraagd en hoe die aanvraag wordt afgehandeld in de DLC.

Procedure ontheffingen

Toelichting op de aanvraag van een ontheffing.

Aanvraagformulier ontheffingen

Ontheffing voor de Demeter-norm.

Godin Demeter

Nieuws & blogs