Ontwikkeling van de mens

12 voordelen van biodynamische landbouw

Ontwikkeling van de mens
Biodynamische landbouw beschouwt de menselijke ontwikkeling in zijn context, verbonden met dieren, planten en leefomgeving. Menselijke ontwikkeling gaat samen met de boerderijontwikkeling. In die zin volgt de biodynamische landbouw de ‘one health’-benadering waarin wordt erkend dat de menselijke gezondheid verbonden is aan de samenleving, inclusief de dieren en planten om ons heen.

Leren, trainen en kennisuitwisseling hebben een lange traditie in de biodynamische landbouw, omdat de landbouw als een voortdurend ontwikkelingsproces wordt gezien. Het aanpassen aan externe omstandigheden, zoals het veranderende klimaat of verschillende grondsoorten, vragen om een lerende houding. Biodynamische boeren streven ernaar om hun boerderij tegelijkertijd veerkrachtiger, duurzamer en economisch gezonder te maken.

Om de menselijke ontwikkeling te ondersteunen, hebben de boeren collegiale toetsing waarin ze elkaar als collega’s bevragen op de ontwikkeling van mens en bedrijf.

Vitale voeding
Sociale verantwoordelijkheid
Share