Widar Fonds VZW

Adres:
Lipseinde 43
B-2330
Merksplas
Contactgegevens:
Dirk Govaerts
+32 (0)14960505
www.widar.be
Licentiehouder: Licentiehouder
Grootte bedrijf: 100,49
Lidnummer: 502339
Skalnummer: 5100
Type bedrijf: Boerenverwerker
Gemengd bedrijf met zorgfunctie en groenteteelt, fruitteelt, melkvee, pluimvee en varkens. Verwerking van de melk, groenten en fruit. Er is een weverij die niet onder de Demetercertificering valt. Bakkerij. Boerderijwinkel.
Trefwoorden:
Akkerranden, Boerderijwinkel of huisverkoop, Compostbereiding, Fruitteelt of kleinfruit, Gemengd bedrijf, Groente- en fruitabonnementen, Handmatige groenteteelt, Kasteelt, Kippen, Koeien (Melk), Landschapselementen, Paarden, Paardentractie, Varkens, Weidevogelbeheer/akkervogelbeheer, Zaadvaste rassen, Zorgtak, Zuivelproducten
Vof van der Spek
Fruitful
Share