Mts Twisk

Adres:
Roodbeenweg 17B
8251 SE
Dronten
Contactgegevens:
Sjaak Twisk
+31 (0)321331149
Licentiehouder: Licentiehouder
Grootte bedrijf: 387,15
Lidnummer: 182650
Skalnummer: 6788
Type bedrijf: Boerenverwerker
Mts. Twisk is gemengd bedrijf met akkerbouw, grove groenteteelt, fruitteelt en leerplek, zoog-koeien en melkveebedrijf. Productie van eigen plantgoed en zaaizaad en van fruitsappen. Mts. Twisk omvat Warmonderhofboomgaard (skalnummer 006788), Mts. Broekzic
Trefwoorden:
Akkerranden, Compostbereiding, Energie opwekking (wind en/of zon), Gemengd bedrijf, Kalveren bij de koe, Landschapselementen, Vlees, Weidevogelbeheer/akkervogelbeheer, Zaadvaste rassen
Loverendale BV
NaNa Bio BV
Share