Fruitteeltbedrijf De Ring

Adres:
Ring 33-34
4471 PT
Oud Sabbinge
Contactgegevens:
Harald Oltheten
+31 (0)113582094
Licentiehouder: Licentiehouder
Grootte bedrijf: 3,53
Lidnummer: 144710
Skalnummer: 6152
Type bedrijf: Boerenverwerker
Fruitteeltbedrijf met boomgaard en bessenteelt in vele rassen en soorten. Gespecialiseerd in kruisbessen. Huisverkoop.
Trefwoorden:
Akkerranden, Fruitteelt of kleinfruit, Landschapselementen, Oude rassen gebruik, Weidevogelbeheer/akkervogelbeheer
Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight
Fruitweelde BV
Share