De Vijfsprong

Adres:
Reeoordweg 2
7251 JJ
Vorden
Contactgegevens:
Guus en Brigitta van Imhoff en Hogenboom
+31(0)575553459
www.urticadevijfsprong.nl
Licentiehouder: Licentiehouder
Grootte bedrijf: 71,10
Lidnummer: 172510
Skalnummer: 6113
Type bedrijf: Boerenverwerker
Gemengd bedrijf met akkerbouw, grove en fijne groenteteelt, een kas en melkveehouderij. Zorgboerderij. Melkverwerking. Boerderijwinkel.
Trefwoorden:
Akkerranden, Boerderijwinkel of huisverkoop, Compostbereiding, Gemengd bedrijf, Handmatige groenteteelt, Kasteelt, Koeien (Melk), Landschapselementen, Oude rassen gebruik, Weidevogelbeheer/akkervogelbeheer, Zaadvaste rassen, Zorgtak, Zuivelproducten
De Stadsboerderij
Ecomild
Share