De Muyehof

Adres:
Platte Capelledijk 4
4306 NE
Nieuwerkerk
Contactgegevens:
Pieter Jans Jansonius en Ingeborg Buitink
Licentiehouder: Licentiehouder
Grootte bedrijf: 13,27
Lidnummer: 512198
Skalnummer: 25023
Type bedrijf: Boerenverwerker
Fruitteeltbedrijf met appels en peren. Er worden schapen, honingbijen en metselbijen gehouden. In de boomgaard worden bloemstroken ingezaaid. De percelen zijn omgeven door gemengde hagen. Het bedrijf is met verschillende partners actief met onderzoek op g
Trefwoorden:
Adopteer een koe, geit, kip of (fruit)boom, Boerderijwinkel of huisverkoop, Compostbereiding, Fruitteelt of kleinfruit, Landschapselementen, Schapen (vlees), Weidevogelbeheer/akkervogelbeheer
De Boomgaard
De Stadshoeve
Share